naše MŠ

naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
o nás
aktivity
spolupráce s jinými organizacemi
fotogalerie
napište nám
autor stránek

náš kalendář

náš kalendář
náš kalendář
spolupráce s jinými organizacemi


Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi

jsou součástí plnění koncepce školy a celoročního plánu mimořádných akcí školy Při své činnosti spolupracujeme s různými organizacemi a institucemi a společně každý rok pořádáme různé akce:

Město Osek
- zlatá svatba
- vítání občánků

ZŠ Osek 
- návštěva předškolních dětí v 1.třídě ZŠ /vstup do vyučování, zapojení dětí při hodině/
- společný vánoční koncert v oseckém klášteře

DDM Deštník Osek
- akce Světluška /jak žijí nevidomí/
- prohlídka DDM 
- tvoření z keramické hlíny 
- účast na Portičce /pěvecký a taneční soubor,jednotlivci,dua/
- Olympiáda pro MŠ /lehká atletika/ - místní /Osek/ a oblastní kolo /Duchcov/

Magistrát města Teplice
- Mateřinka – hudební, taneční nebo hudebně-pohybové vystoupení dětí s tanečním kroužkem Slunečnice na 
přehlídce mateřských škol v rámci teplického regionu

PPP Teplice 
- šetření zralosti při zařazení dětí do programu řečové reedukace v MŠ 
- šetření děti při návrhu odkladu školní docházky
- účast na seminářích,setkání log.asistentů /2x v roce/

PC Teplice,Pedagogické centrum Ústí n.L. 
- další vzdělávání pedagogických pracovníků

Léčivé byliny Mikeš Praha
- sběr pomerančové kůry

Severočeské sběrné suroviny
- sběr odpadních surovin
- zapojení do soutěže sběru odpadních surovin /starý papír, pet lahve/

Občanské sdružení Moldava /myslivecký spolek/
- sběr a výkup lesních plodů pro lesní zvěř /žaludy a kaštany/

Plavecká hala Litvínov
- plavecký kurz pro děti

Divadla
- 1x měsíčně divadelní představení v MŠ v provedení profesionálních herců


 

úřední e-deska

partnerství projektu Sportoviště

nové fotografie

Knihovna 2020

Fotbal

Výtvarné tvoření

Bubínkování 2020 - Broučci

Podzimníčci 2019 - Broučci

Vánoční pečení u Myšek

Vánoce 2019 - Broučci

Vánoce 2019

Halloween

Podzimní tvoření 2019

Bubínkování 2019

Hry 2019 - Broučci

Myšky na podzim 2019

Chomutov 2019 - Broučci

Výlet do Chomutova 2019

Plavání 2019

Myšky v září 2019