Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy, Hrdlovská 661, 417 05 Osek, okres Teplice

Naše MŠ

Vítáme Vás na internetových stránkách naší mateřské školy. 
Mateřská škola je zaměřena na ekologii a na osobnostní rozvoj dítěte a jeho individuální potřeby.

Výsledky zápisu na šk.rok 2021 – 2022 ZDE

Otevření MŠ
– MŠ je opět otevřena od 17.5.2021 pro všechny děti bez omezení
– děti roušky ani respirátory nenosí
vstup třetích osob do MŠ je povolen jen v nezbytně nutných případech
– do MŠ vstupují pouze děti a zaměstnanci, rodiče vstupují na co nejkratší dobu pouze v době příchodu do MŠ a odchodu z MŠ, rodiče musí mít respirátor
– po obědě Vám děti vydávají paní učitelky, rodiče čekají venku (horní patro nahoře na terase, dolní patro u dolního vchodu)

ředitelka MŠ
Věra Pourová