O nás

Velikost a kapacita MŠ: 4 oddělení – kapacita 120 dětí

Provoz MŠ: pondělí – pátek 6:00 – 16:00

Naše mateřská škola se nachází ve středu sídlištní zástavby, ale přesto je v bezprostřední blízkosti přírody, okolí tvoří z větší části lesní porost. Pro děti je tak zajištěno prostředí nejen klidné a estetické, ale i zdravé, podnětné a přirozené.

V budově školy naleznete 4 oddělení. Každé oddělení se skládá ze třídy, herny, ložnice, šatny a hygienického zařízení, což představuje téměř 400 m čtverečných plochy na 1 oddělení – 28 dětí. Je tak zajištěn dostatečný prostor pro spontánní hry i řízené činnosti.
Všechny třídy jsou vybavené hudebním koutkem s klavírem, novým nábytkem ve třídách a hernách. Prostory jsou uspořádány tak, aby mohly být využity dostatečným způsobem k volným hrám, k pravidelnému cvičení, různým pohybovým aktivitám.
Děti ve 4. třídě mají k dispozici pro vzdělávací činnost počítač s různými programy pro předškolní věk a interaktivní tabuli.
Okolo MŠ je veliká školní zahrada s lesní plochou, travnatou plochou, pískovišti, asfaltovými cestami pro jízdu na koloběžkách, tříkolkách, kterou děti využívají po celý rok, dokonce i v zimě k provozování zimních sportů.
Vycházky dětí do blízkého i vzdálenějšího okolí jsou velice pestré, různorodé. Všude kolem je příroda, lesy. Děti mají neustálou možnost pozorování přírody a života v ní, možnost sportovního vyžití, výletů, návštěv historických míst a památek, uměleckých výstav.

Hlavní cíle
– zajištění a poskytování podnětného prostředí
– výběr vhodných témat a projektů
– široká nabídka činností
– podporování a vytváření vzájemných sociálních vztahů mezi dětmi i dospělými
– rozvíjení komunikativních dovedností s ohledem na individualitu dítěte a jeho věkové zvláštnosti
– podpora celkového rozvoje osobnosti dítěte (tělesný, rozumový, citový rozvoj)
– snaha navázat úzký vztah s rodinou a působit tak na dítě společně, se znalostí názorů a poznatků z obou stran, školy i rodiny, vzájemně se respektovat a chápat
– přirozenou formou vést děti k péči o přírodu, která je součástí našeho života a my o ní musíme dbát tak, abychom ji neničili

Zájmové činnosti a rozvoj talentu dítěte
Děti se mohou během roku účastnit různých mimořádných aktivit podle svého zájmu a talentu.
Výtvarné činnosti rozvíjejí děti ve výtvarném kroužku Pastelka, hudební, pěvecké a taneční činnosti v pěveckém kroužku Zvoneček, v tanečním kroužku Slunečnice.
Po celý rok využíváme pro cvičení dětí vlastní tělocvičnu, která je přímo v budově školy.