Spolupracujeme

Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi

jsou součástí plnění koncepce školy a celoročního plánu mimořádných akcí školy Při své činnosti spolupracujeme s různými organizacemi a institucemi a společně každý rok pořádáme různé akce:

Město Osek
– zlatá svatba
– vítání občánků

ZŠ Osek 
– návštěva předškolních dětí v 1.třídě ZŠ /vstup do vyučování, zapojení dětí při hodině/
– společný vánoční koncert v oseckém klášteře

DDM Deštník Osek
– akce Světluška /jak žijí nevidomí/
– prohlídka DDM 
– tvoření z keramické hlíny 
– účast na Portičce /pěvecký a taneční soubor,jednotlivci,dua/
– Olympiáda pro MŠ /lehká atletika/ – místní /Osek/ a oblastní kolo /Duchcov/

Magistrát města Teplice
– Mateřinka – hudební, taneční nebo hudebně-pohybové vystoupení dětí s tanečním kroužkem Slunečnice na 
přehlídce mateřských škol v rámci teplického regionu

PPP Teplice 
– šetření zralosti při zařazení dětí do programu řečové reedukace v MŠ 
– šetření děti při návrhu odkladu školní docházky
– účast na seminářích,setkání log.asistentů /2x v roce/

PC Teplice,Pedagogické centrum Ústí n.L. 
– další vzdělávání pedagogických pracovníků

Léčivé byliny Mikeš Praha
– sběr pomerančové kůry

Severočeské sběrné suroviny
– sběr odpadních surovin
– zapojení do soutěže sběru odpadních surovin /starý papír, pet lahve/

Občanské sdružení Moldava /myslivecký spolek/
– sběr a výkup lesních plodů pro lesní zvěř /žaludy a kaštany/

Plavecká hala Litvínov
– plavecký kurz pro děti

Divadla
– 1x měsíčně divadelní představení v MŠ v provedení profesionálních herců