Revitalizace městského sportoviště v Oseku – 1. etapa

Název projektu: Revitalizace městského sportoviště v Oseku – 1. etapa
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/70.01076

Čestné prohlášení o trvání a naplňování partnerství

Partner projektu „Revitalizace městského sportoviště v Oseku – 1. Etapa“ MŠ Hrdlovská 661, 417 05 Osek tímto prohlašujeme, že jeho partnerství nadále trvá.

V rámci dohody o partnerství proběhly v areálu městského sportoviště tyto aktivity:
• A – sportovní akce ve spolupráci s DDM Osek – místní kolo Olympiády
• A – tréninková dopoledne – příprava na olympiádu
• A – atletické disciplíny – cvičení v rámci ŠVP PV
• A – pohybové aktivity v rámci pobytů venku
• A – běh, skok do dálky, hod do dálky, trénování rozběhu – cvičení dětí v rámci TVP PV

Plakát k projektu