GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Veronika Součková
mail: souckova@osek.cz
tel.: 777 735 604

Informace o zpracování osobních údajů